• Office Hours: 8:00 AM – 7:45 PM
Shape

Đông Nam Á - Chuyển khoản ngân hàng, mã QR, hệ thống tập trung

Châu Phi - Tiền di động, Thẻ tín dụng, Chuyển khoản ngân hàng

Latam - Chuyển khoản ngân hàng

Đối với mỗi bài nộp

chúng tôi sẽ phân tích và tư vấn cách tốt nhất để có PSP dựa trên tính chất kinh doanh và mức độ rủi ro của họ. KYC là cần thiết và ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo tất cả các bên đều được quan tâm chu đáo.

Cung cấp dịch vụ thanh toán là nhu cầu cần thiết của mỗi người bán để nhận được tiền thanh toán cho mỗi dịch vụ, sản phẩm bán ra.

Chúng tôi tại 9s chỉ hợp tác với các bên được quản lý tại quốc gia của họ để đảm bảo an toàn cho tiền và sự an tâm. Lệ phí khá cạnh tranh và quá trình tham gia diễn ra liền mạch. Chúng tôi hiểu những trở ngại mà khách hàng ở các khu vực pháp lý khác phải đối mặt. Vì vậy, chúng tôi cung cấp dịch vụ này để giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ.

Đáng tin cậy . Chính xác . Có hiệu quả

Đáng tin cậy . Chính xác . Có hiệu quả