• Office Hours: 8:00 AM – 7:45 PM

MT 5

MT5 là gì?

MT5 là Nền tảng giao dịch phổ biến của Metaquotes Ltd.

Điều thực sự quan trọng là phải biết cách xử lý việc gửi và quy trình của nó. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thực hiện quy trình này và do đó chúng tôi cung cấp nó như một dịch vụ cho những khách hàng mới quan tâm đến việc sử dụng MT5. Dịch vụ của chúng tôi dành cho MT5 là tư vấn và thiết lập hoàn chỉnh từ khía cạnh kỹ thuật đến khía cạnh khác.

Hỗ trợ lấy nền tảng từ năm 2015

Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể cung cấp Kỹ thuật để xử lý máy chủ cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan khác cần thiết.

Điều quan trọng là phải biết

những nhu cầu quan trọng là gì và làm thế nào để có được chúng. Các khách hàng sẽ được chúng tôi phân tích để xem liệu nó có phù hợp để có được nó hay không. Chúng tôi sẽ tư vấn phù hợp và thông báo liệu việc nộp đơn có thể được thực hiện hay không từ quá trình đánh giá.

Đáng tin cậy . Chính xác . Có hiệu quả

Đáng tin cậy . Chính xác . Có hiệu quả